Zorgaanbod

Met alles wat we doen sta jij centraal. We houden rekening met jouw wensen. Daarom is er persoonlijk contact met ondersteuners die alle aandacht hebben om jou te helpen. Wij bieden onze begeleiding zo kort als mogelijk en lang als nodig. Dit kan variëren van reguliere en/of specialistische begeleiding voor een aantal maanden tot jarenlange reguliere en/of specialistische begeleiding thuis of in een beschermende omgeving. We ondersteunen u bij het terugkrijgen van de regie op uw leven, zodat u (weer) kunt meedoen in de samenleving.

Ambulant wonen ANDELST

 

studio's beschikbaar

Op dit moment hebben wij mooie, zelfstandige en moderne studio’s beschikbaar bij Kubuszorg in Andelst met 24/7 aanwezigheid van begeleiding.

We hebben de mogelijkheid cliënten te plaatsen met een passende WLZ (VG3, VG4, VG6, GGZ1, GGZ2, GGZ3) of WMO indicatie.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Kubuszorg 0481-700218 of Miranda van Zwam, teamcoördinator Andelst, 0657215762

Ambulant wonen elst

Kubuszorg komt naar jou

Kubuszorg helpt mensen die begeleid willen wonen, maar er niet alleen voor willen staan. Mensen die ondanks een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of een psychiatrische aandoening prima zelfstandig kunnen wonen, maar bij een aantal zaken wat extra hulp nodig hebben.

Voor (intensieve) begeleiding komen de kundige en ervaren medewerkers van Kubuszorg naar je toe. Als de indicatie het toe laat, is er elke dag 24-uur zorg dichtbij. Zo blijf je in je vertrouwde omgeving en kunnen onze medewerkers inspelen op de thuissituatie. Kubuszorg zorgt dat je er niet alleen voor staat!

Onze medewerkers helpen onder andere bij:

 • het voorbereiden van moeilijke gesprekken met familie, werkgever of instanties.
 • het organiseren van het huishouden.
 • het invullen van allerlei formulieren.
 • contacten met ander hulpverleners.
 • sociale contacten.
 • woonproblemen.
 • problemen in de (sociale) omgeving.

Ambulante zorg

Jouw hulpvraag is ons uitgangspunt

Ambulante zorg, oftewel individuele begeleiding, is een begeleidingsvorm in of vanuit de thuissituatie. In een intakegesprek zoeken we samen naar een concreet leerdoel of een gewenste zorgbehoefte. Vervolgens zoeken we binnen ons team naar een passende begeleider, die vervolgens kennis komt maken. Na dit eerste kennismakingsgesprek kan er worden gestart met de thuisbegeleiding.

Hulpvragen

  • Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling.
  • Ondersteuning bij dagelijkse regelzaken en financiën.
  • Ondersteuning bij problemen met denken en concentreren.
  • Verdere ontwikkeling in zelfredzaamheid, bijvoorbeeld het nemen van de eigen regie, het leren maken van eigen keuzes en het leren stellen van grenzen.
  • Ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis

Wet langdurige zorg

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis
Een Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

U heeft intensieve begeleiding of ondersteuning nodig? Dan is het Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis wellicht iets voor u.

Verschil MPT en VPT

 • Het MPT kunt u combineren met een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het VPT is dit niet mogelijk.
 • Bij het MPT kunt u de ene module inkopen bij de ene zorgaanbieder en de andere bij een andere zorgaanbieder. Bij het VPT krijgt u al uw zorg van één zorgaanbieder.
 • Met een MPT krijgt u geen maaltijden, met een VPT wel.

Ik wil graag meer weten

 

Je kunt bellen met ons team op 0481-700218.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Buiten de genoemde tijden kunt u de voicemail inspreken en bellen wij u terug.

Of stuur een e-mail naar [email protected].