WLZ

Het zorgaanbod:

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis
Een Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

U heeft intensieve begeleiding of ondersteuning nodig? Dan is het Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis wellicht iets voor u.

Verschil MPT en VPT

  • Het MPT kunt u combineren met een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het VPT is dit niet mogelijk.
  • Bij het MPT kunt u de ene module inkopen bij de ene zorgaanbieder en de andere bij een andere zorgaanbieder. Bij het VPT krijgt u al uw zorg van één zorgaanbieder.
  • Met een MPT krijgt u geen maaltijden, met een VPT wel.

Eigen bijdrage
Voor het MPT en het VPT betaalt u een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Als u een uitkering krijgt, kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage.

 Aanvullende producten/diensten
Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u het Wlz-kompas.  Daar treft u informatie aan over de producten en diensten waar u recht op hebt in een Wlz-instelling, welke kosten de instelling voor haar rekening neemt en voor welke kosten u zelf verantwoordelijk bent.

Kubuszorg brengt geen zaken in rekening die onder de Wlz afspraken vallen en biedt in principe geen aanvullende diensten aan.

Wij gaan er vanuit dat u zelf zorg draagt voor diensten, die niet binnen de aanspraken van de Wlz vallen.

 Wachttijden
Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijden.
Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis:
Voor het VPT en MPT is de gemiddelde wachttijd vanaf de aanmelding en intake tussen de 0 en 3 weken

Cliënttevredenheid
Kubuszorg vindt het belangrijk om te weten hoe haar cliënten denken over de dienstverlening. Zo kan Kubuszorg de dienstverlening blijven verbeteren.

Uitgangspunt in het werken vormt het gegeven dat de cliënt altijd het gevoel moet hebben serieus genomen te worden.

Het meten van de tevredenheid van cliënten, beschouwen we als een belangrijk middel om de dienstverlening te verbeteren en de cliënttevredenheid te verhogen. .

De tevredenheid van cliënten wordt jaarlijks gemeten. De resultaten worden gebruikt om ons steeds te blijven verbeteren waar dat nodig is. Analyse van alle onderzoeksgegevens leidt waar nodig tot verandering, verbetering en ontwikkeling.

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Cliëntondersteuning bij Wlz-zorg
Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning.
Meer informatie

Cliëntondersteuning bij aanvraag Wlz
Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. 
Meer informatie

Cliëntenvertrouwenspersoon
Kubuszorg streeft ernaar om haar bewoners zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over de ondersteuning of de organisatie. Als het niet lukt om een probleem samen met je begeleider op te lossen, dan kun je een beroep doen op de cliëntvertrouwenscontactpersoon (VCP).

Duurzaamheid
Cliënten van Kubuszorg staan midden in de maatschappij. Ze zijn betrokken bij wat er in hun omgeving gebeurt en willen en kunnen daar invloed op uitoefenen. Met de ondersteuning van onze bevlogen medewerkers dragen zij hun steentje bij.

De maatschappij staat steeds meer stil bij duurzaam- en milieubewust leven vanuit het gedachtegoed van de circulaire economie. Kubuszorg vindt het belangrijk haar cliënten en medewerkers hierbij te ondersteunen.

Om hier richting aan te geven, ligt de nadruk op bewust omgaan met energie en afval, duurzaam inkopen, vervoer en vastgoed. Ook verdere bewustwording van cliënten en medewerkers en met hen meedenken waar winst te behalen is, staat op de voorgrond.

Wij hopen de komende jaren een goed resultaat neer te kunnen zetten met zichtbare verschillen in onze werkwijze.