WLZ

Het zorgaanbod:

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis
Een Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

U heeft intensieve begeleiding of ondersteuning nodig? Dan is het Volledig Pakket Thuis of een Modulair Pakket Thuis wellicht iets voor u.

Verschil MPT en VPT

  • Het MPT kunt u combineren met een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het VPT is dit niet mogelijk.
  • Bij het MPT kunt u de ene module inkopen bij de ene zorgaanbieder en de andere bij een andere zorgaanbieder. Bij het VPT krijgt u al uw zorg van één zorgaanbieder.
  • Met een MPT krijgt u geen maaltijden, met een VPT wel.

Eigen bijdrage
Voor het MPT en het VPT betaalt u een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Als u een uitkering krijgt, kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage.

 Aanvullende producten/diensten
Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u het Wlz-kompas.  Daar treft u informatie aan over de producten en diensten waar u recht op hebt in een Wlz-instelling, welke kosten de instelling voor haar rekening neemt en voor welke kosten u zelf verantwoordelijk bent.

Kubuszorg brengt geen zaken in rekening die onder de Wlz afspraken vallen en biedt in principe geen aanvullende diensten aan.

Wij gaan er vanuit dat u zelf zorg draagt voor diensten, die niet binnen de aanspraken van de Wlz vallen.

 Wachttijden
Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijden.
Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis:
Voor het VPT en MPT is de gemiddelde wachttijd vanaf de aanmelding en intake tussen de 0 en 3 weken

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Cliëntondersteuning bij Wlz-zorg
Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning.
Meer informatie

Cliëntondersteuning bij aanvraag Wlz
Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. 
Meer informatie