Aanmelden en wachttijd

Zoek je ondersteuning, begeleiding of zorg (al dan niet met een woonplek), dan kan je je aanmelden en gaan we samen na welke mogelijkheden er zijn. Hoe snel je bij ons terecht kunt, is afhankelijk van een aantal factoren. Daarbij zijn je wensen, je indicatie of beschikking belangrijk, maar ook of er indien nodig beschikbaarheid in een woning is.

Wachtlijst en wachttijden

Korte wachttijd voor ambulante ondersteuning (Thuisbegeleiding)

Ambulante begeleiding wordt ook wel thuisbegeleiding genoemd en is begeleiding voor als jij zelfstandig woont. Op zoek naar ambulante begeleiding in de regio Arnhem, Lingewaard of gemeente Overbetuwe?

Dan kunnen we je vaak op korte termijn helpen.

Ambulante begeleiding kan gemiddeld vanaf de aanmelding en intake na 0-3 weken starten.

Geen wachttijd voor woonlocaties

We hebben geen wachttijd voor de woonlocaties.

Beschikking / Indicatie

Voor onze hulp en ondersteuning is een beschikking nodig vanuit de gemeente of vanuit het zorgkantoor.

De indicatie van de gemeente wordt afgegeven door de WMO, door het sociaal wijkteam in de betreffende gemeente.

Wijk Teams Arnhem: https://www.wijkteamsarnhem.nl/

Sociaal Team Overbetuwe: https://www.kernteamsoverbetuwe.nl/

Daarnaast kan de beschikking ook afgegeven worden door het zorgkantoor. De zorg gefinancierd door het zorgkantoor, wordt vergoed via PGB (Persoonsgebonden budget).

Kennismaking en Intake

Heb je interesse in Kubuszorg, dan kan je ons bellen voor meer informatie of een mail sturen naar [email protected] . Vervolgens kan een kennismaking ingepland worden. Na de kennismaking bespreken we met je of een intake kan plaatsvinden. Tijdens de intake wordt in een persoonlijk gesprek gekeken, welke hulp je nodig hebt en of wij deze hulp kunnen bieden.

Samen met je wijkcoach, kijken we of Kubuszorg een passende zorgaanbieder voor jou is.

Kosten

De kosten voor de begeleiding van Kubuszorg worden vergoed vanuit de WMO of het Zorgkantoor. Hiervoor betaal je, afhankelijk van je inkomen, een eigen bijdrage aan het CAK. Je wijkcoach kan je hierover meer vertellen.