Aanmelden en wachttijd

Zoek je ondersteuning, begeleiding of zorg (al dan niet met een woonplek), dan kan je je aanmelden en gaan we samen na welke mogelijkheden er zijn. Hoe snel je bij ons terecht kunt, is afhankelijk van een aantal factoren. Daarbij zijn je wensen, je indicatie of beschikking belangrijk, maar ook of er indien nodig beschikbaarheid in een woning is.

Wachtlijst en wachttijden WMO

Geen wachttijd voor ambulante ondersteuning (Thuisbegeleiding)

Ambulante begeleiding wordt ook wel thuisbegeleiding genoemd en is begeleiding voor als jij zelfstandig woont. Op zoek naar ambulante begeleiding in de regio Arnhem, Lingewaard of gemeente Overbetuwe?

Dan kunnen we je op korte termijn helpen.

Ambulante begeleiding kan gemiddeld vanaf de aanmelding en intake na 0-3 weken starten.

We streven ernaar u binnen drie maanden te plaatsen op één van onze woonlocaties.

Het komt ook voor dat wij geen passend aanbod hebben en dan geven we advies welke andere zorgaanbieder bij jouw situatie past.

Wachttijden WLZ

Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis:
Voor het VPT en MPT is de gemiddelde wachttijd vanaf de aanmelding en intake tussen de 0 en 3 weken

Beschikking / Indicatie

Voor onze hulp en ondersteuning is een beschikking nodig vanuit de gemeente of vanuit het zorgkantoor.

De indicatie van de gemeente wordt afgegeven door de WMO, door het sociaal wijkteam in de betreffende gemeente.

Wijk Teams Arnhem: https://www.wijkteamsarnhem.nl/

Sociaal Team Overbetuwe: https://www.kernteamsoverbetuwe.nl/

Daarnaast kan de beschikking ook afgegeven worden door het zorgkantoor. De zorg wordt gefinancierd door het zorgkantoor.

Cliëntondersteuning bij Wlz-zorg
Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg? Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning.
Meer informatie

Cliëntondersteuning bij aanvraag Wlz
Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. 
Meer informatie

Kennismaking en Intake

Heb je interesse in Kubuszorg, dan kan je ons bellen voor meer informatie of een mail sturen naar [email protected] . Vervolgens kan een kennismaking ingepland worden. Na de kennismaking bespreken we met je of een intake kan plaatsvinden. Tijdens de intake wordt in een persoonlijk gesprek gekeken, welke hulp je nodig hebt en of wij deze hulp kunnen bieden.

Samen met je wijkcoach, kijken we of Kubuszorg een passende zorgaanbieder voor jou is.