Kosten

Kosten

De meeste kosten voor de begeleiding van Kubuszorg worden vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor betaal je, afhankelijk van je inkomen, een eigen bijdrage aan het CAK. Je wijkcoach kan je hierover meer vertellen.

Eigen bijdrage

Onze begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ben je ouder dan 18 jaar? Dan betaal je een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van je leeftijd, het inkomen en de gezinssamenstelling.

Het CAK berekent je eigen bijdrage. Het CAK stuurt jou ook de rekening. Als je een uitkering krijgt, kan het CAK jouw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op je uitkering. Je kunt een proefberekening maken van je eigen bijdrage.

Aanvullende producten/diensten WLZ

Op de website van Zorginstituut Nederland vind je het Wlz-kompas. Daar tref je informatie aan over de producten en diensten waar je recht op hebt in een Wlz-instelling, welke kosten de instelling voor haar rekening neemt en voor welke kosten je zelf verantwoordelijk bent.

Kubuszorg brengt geen zaken in rekening die onder de Wlz afspraken vallen.

Wij kennen geen aanvullende diensten en brengen hiervoor dan ook geen kosten in rekening.

Wij gaan er vanuit dat je zelf zorg draagt voor diensten, die niet binnen de aanspraken van de Wlz vallen.

wil JE graag meer weten?

 

Je kunt bellen met ons team op 0481-700218.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Of stuur een e-mail naar [email protected].