kosten

Kosten

De meeste kosten voor de begeleiding van Kubuszorg worden vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor betaal je, afhankelijk van je inkomen, een eigen bijdrage aan het CAK. Je wijkcoach kan je hierover meer vertellen.

Eigen bijdrage

Onze begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Bent u ouder dan 18 jaar? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw leeftijd, het inkomen en de gezinssamenstelling.

 Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Als u een uitkering krijgt, kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. U kunt een proefberekening maken van uw eigen bijdrage.

Aanvullende producten/diensten WLZ

Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u het Wlz-kompas.  Daar treft u informatie aan over de producten en diensten waar u recht op hebt in een Wlz-instelling, welke kosten de instelling voor haar rekening neemt en voor welke kosten u zelf verantwoordelijk bent.

Kubuszorg brengt geen zaken in rekening die onder de Wlz afspraken vallen.

Wij kennen geen aanvullende diensten en brengen hiervoor dan ook geen kosten in rekening.

Wij gaan er vanuit dat u zelf zorg draagt voor diensten, die niet binnen de aanspraken van de Wlz vallen.

Ik wil graag meer weten

 

Je kunt bellen met ons team op 0481-700218.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Buiten de genoemde tijden kunt u de voicemail inspreken en bellen wij u terug.

Of stuur een e-mail naar [email protected].