Ondersteuning bij het maken van een keuze

Cliëntondersteuning

Iedere Nederlander die vragen heeft over het regelen en de uitvoering van zorg en ondersteuning mag een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wet langdurige zorg (WLZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dat betekent dat u er niet voor hoeft te betalen.

 

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

 

Waar vraag ik cliëntondersteuning aan?

Waar u cliëntondersteuning kunt aanvragen hangt onder meer af of een WLZ-indicatie heeft of niet. Als u een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met:

 

Adviespunt Zorgbelang, 0900 243 81 81 (landelijk);

MEE Gelderse Poort, 088 633 00 00 (voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort);

CliëntondersteuningPlus, 085 071 28 63 (regio Arnhem);

Wlz Cliëntondersteuning, 085 303 29 85 (regio Arnhem).

 

Heeft u geen WLZ-indicatie? Dan kunt u bij uw eigen gemeente cliëntondersteuning aanvragen. Afhankelijk van de gemeente waar u woont kunt u voor cliëntondersteuning terecht bij:

 

Adviespunt Zorgbelang, 0900 243 81 81 (voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Wageningen, Westervoort);

MEE Gelderse Poort, 088 633 00 00 (voor de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort);

Bent u al cliënt bij ons?

Dan kunt u altijd terecht bij onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.

wil JE graag meer weten?

 

Je kunt bellen met ons team op 0481-700218.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Of stuur een e-mail naar [email protected].