Huiselijk geweld

Kubuszorg heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mensen in een kwetsbare positie hebben meer kans betrokken te zijn bij huiselijk geweld. Als slachtoffer of als dader.

Stop met huiselijk geweld

Kubuszorg maakt zich sterk voor het voorkomen en (zo vroeg mogelijk) stoppen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling stopt vaak niet vanzelf. Onze begeleiders zijn zeer alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als zij huiselijk geweld vermoeden, gaan zij hierover direct met de betrokkenen in gesprek. Als het nodig is, schakelen zij hulp van buiten de organisatie in.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het (minderjarige) slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Kindermishandeling is elke vorm van fysiek of psychisch geweld, verwaarlozing en misbruik van minderjarigen door ouders of andere personen van wie de minderjarige afhankelijk is.

Stap voor stap

Vanaf juli 2013 zijn alle maatschappelijke organisaties verplicht te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode vertelt stap voor stap wat een begeleider kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als een begeleider of cliënt huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt, praten zij hier eerst met elkaar over. Als ze de situatie willen verbeteren, maken zij hier samen afspraken over. De begeleider schakelt professionele hulp in als dit nodig is. Als de situatie niet verbetert, ziet de begeleider zich vanuit de wetgeving genoodzaakt contact op te nemen met Veilig Thuis. Bij crisissituaties of spoed neemt de begeleider direct contact op met de politie.