Begeleiding op maat

KubusZorg

Wij bieden mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke en/of psychische beperking goede persoonlijke begeleiding en hoogwaardige huisvesting om hen te helpen zich voor te bereiden op een zelfstandig leven binnen de Nederlandse samenleving.

 

Welzijn, eigen woonruimte en inkomen, een sociaal netwerk en zelfstandigheid vormen hierbij de einddoelen.

Wat wij doen

Kubuszorg begeleidt je bij het wonen en alle zaken die daarbij komen kijken. Denk hierbij aan structuur aanbrengen in je dagritme, een sociaal netwerk opbouwen, leren koken of financiën beheren. Ook kunnen we helpen bij inburgering en het vinden van werk of een dagbesteding.

AMBULANT wonen elst

Je kunt bij Kubuszorg begeleid wonen. Je huurt bij ons een kamer en ontvangt zorg vanuit indicaties via de WMO – WLZ en PGB.

Professionele begeleiders helpen en ondersteunen waar nodig. Ook zijn zij er om nieuwe dingen te proberen. Zodat jij kan ontdekken wat je talenten zijn om je zo goed als mogelijk te ontwikkelen. Zo zelfstandig mogelijk leven. Zo veel mogelijk zelf doen en zo goed mogelijk voor jezelf zorgen.

Bezoek ontvangen? Jazeker dat kan, wij vinden je netwerk belangrijk.

AMBULANT wonen Andelst

Wij beschikken over mooie, zelfstandige en moderne studio’s bij Kubuszorg in Andelst. Met 24/7 aanwezigheid van begeleiding.

We hebben de mogelijkheid cliënten te plaatsen met een passende WLZ (VG3, VG4, VG6, GGZ1, GGZ2, GGZ3) of WMO indicatie.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Kubuszorg 0481-700218.

Ambulante zorg

Kubuszorg kan je helpen met ambulante ondersteuning.

Je hebt een eigen woning en je kan dingen zelf, zoals het doen van boodschappen. Omdat je soms wat ondersteuning nodig hebt bekijken we samen waar jij op dit moment behoefte aan hebt. Je ambulant begeleider is voor jou een bekend persoon, en de begeleider kent jou ook goed. Onze uitgangspositie is daarbij dat jij zoveel mogelijk het leven kan leven zoals jij dat wil. Zo zelfstandig mogelijk, waarbij je zoveel mogelijk zelf doet en zo goed mogelijk voor jezelf zorgt. Bij jouw persoonlijke begeleider kun je terecht als je iets wilt bespreken of andere ondersteuning nodig hebt.

Daarom kies je voor ons

Bij Kubuszorg sta jij als persoon centraal, niet jouw beperking. Wij helpen jou de juiste weg te vinden bij zaken waar je tegenaan loopt en ondersteunen jou om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Met professionele medewerkers begeleiden we je in kleinschalig opgezette woonaccommodaties in Elst (gld) en omgeving.

Altijd dicht bij huis en middenin de samenleving.

“Kubuszorg wil als beschermde woonvorm een veilige plek zijn met een goed sociaal klimaat waar iedere bewoner in zijn uniek zijn wordt geaccepteerd.”

Bijzonder gewoon
is ons motto

De geestelijke, sociale en lichamelijke aspecten van een mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar voortdurend. Deze samenhang, de invloed van de omgeving en al het andere waar een mens in zijn leven mee te maken heeft, maken iemand zoals hij of zij is.

Cliënten

Locaties

uur zorg

Mijn plan

Wij zorgen dat jij met je hulpvraag op de juiste plek terecht komt en je thuis voelt in de Nederlandse samenleving. Naar aanleiding daarvan maken we samen met jou een toekomstplan. Als cliënt van Kubuszorg kun je toegang krijgen tot Mijn Plan, een online omgeving met je persoonlijke informatie.

 • Huisvesting
 • Sociaal functioneren
 • psychisch en verstandelijk functioneren
 • Dagbesteding
 • Lichamelijke gezondheid
 • Maatschappelijke participatie
 • Financiën
 • Huiselijke relaties
 • Verslaving
 • Activiteiten van het dagelijks leven
 • Vrije tijd
 • Justitie

Zorg en kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren. Zo zorgen wij voor duidelijke richtlijnen binnen onze organisatie, zodat medewerkers weten wat van ze verwacht wordt.

wil JE graag meer weten?

 

Je kunt bellen met ons team op 0481-700218.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Of stuur een e-mail naar [email protected].