Incidenten melden

Onder de noemer incident vallen verschillende situaties, het begrip is heel breed. Binnen Kubuszorg wordt een incident gezien als elk voorval waardoor een cliënt of medewerker schade ondervindt of had kunnen ondervinden.

LEREN VAN FOUTEN

Om zo’n incident in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat medewerkers dit melden bij hun leidinggevende en met het team zoeken naar verbetering en voorkoming. Het doel van een incidentmelding is om van fouten te leren en verbeteringen zichtbaar te maken zodat iedereen er profijt van heeft. Melden is belangrijk: elke melding is een kans om tot kwaliteitsverbetering van de zorg te komen.

Naast dat er met de melding van zo’n incident binnen het team actie wordt ondernomen, wordt de melding ook doorgegeven aan de commissie VIM van Kubuszorg. Deze commissie registreert meldingen en maakt vervolgens een analyse van feiten en trends. Zij adviseren ook verbetermaatregelen.