Iso gecertificeerd

WIJ VOLDOEN

AAN ALLE EISEN VAN DE SECTOR

Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteits- managementssysteem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgelegd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

BASISGARANTIE

VOOR OPTIMALE ZORG

ISO 9001 biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

HET KEURMERK

BETEKENT DAT WIJ:

  • De zaken intern goed op orde hebben.
  • De klant principieel centraal stellen.
  • Betrouwbare resultaten kunnen presenteren.
  • Voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

DE ISO 9001 SYSTEMATIEK IS BIJZONDER IN DE VOLGENDE OPZICHTEN

  • Een samenhangende benadering: alle processen in de zorgorganisatie zijn in hun samenhang genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificering.
  • Een breed draagvlak: ISO 9001 normen worden ontwikkeld door belanghebbende partijen zelf. Daardoor beschikken de normen over een breed draagvlak.
  • Openbaarheid: De ISO 9001 normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd.
  • Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats en staan beide onder formeel toezicht.
  • Toesting voor het ISO 9001 keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.

VOORDELEN VAN HET ISO 9001 KEURMERK

Gecertificeerde organisatie zijn blij met hun certificaat, zo is uit onderzoek gebleken. Maar misschien nog wel meer de weg die er naartoe geleid heeft. De organisatie is efficiënter gaan werken en is transparanter geworden. Medewerkers hebben meer inzicht in beleid en doelstellingen en zien ook beter hun aandeel in het leveren van kwaliteit. Fouten worden sneller gesignaleerd en blijvend opgelost. Gecertificeerde organisaties lijken gemakkelijker personeel te kunnen aantrekken en te behouden. Het samen werken aan een kwaliteitssysteem, met als “kroon op het werk” het certificaat, maakt medewerkers kwaliteitsbewuster en zelfverzekerder.