Zorg en kwaliteit

Kubuszorg vindt het belangrijk om kwaliteit te leveren. Wij werken er dan ook hard aan ons kwaliteitsniveau te behouden.

Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem zorgt er voor dat wij duidelijke richtlijnen hebben binnen ons bedrijf en de duidelijke visie kunnen overbrengen. Medewerkers weten wat van ze verwacht worden en wat de afspraken zijn.

Transparant

Kubuszorg is transparant over de processen en richtlijnen en stelt dan ook alle informatie beschikbaar voor bewoners die deze informatie willen inzien. Dit kan op de locaties zelf, of digitaal toegestuurd worden. Voor vragen omtrent het kwaliteitssysteem van Kubuszorg kan iedereen terecht bij het kwaliteitsteam.

Meer over zorg

Zo doen we het in Arnhem

Informatie over beschermd wonen.

Zo doen we het in de Overbetuwe

Informatie over beschermd wonen.

Het CAK

Informatie over wat je moet betalen voor de zorg.

CIZ

Informatie over het verkrijgen van langdurige zorg.