Medezeggenschap

De mening van mensen die wij begeleiden speelt een belangrijke rol bij het leveren van goede zorg. Daarom vinden we medezeggenschap belangrijk. Zij denken en beslissen zoveel mogelijk over allerlei onderwerpen met ons mee.

Cliëntenraad

We werken met de cliëntenraad samen aan de kwaliteit van ons werk. De cliëntenraad speelt een waardevolle rol bij beslissingen en veranderingen.

Inspraak en medezeggenschap is in Nederland vastgelegd in de Wet cliëntenrechtenzorg (Wcz) die onder andere aangeeft dat cliënten recht hebben op inspraak door middel van een cliëntenraad. Zij kunnen zo hun mening geven namens anderen over alles wat jou rechtstreeks aangaat.

Bijvoorbeeld:

b

Huisregels

Medicijngebruik

Begeleiders

Eten

Financiën