Uitsluitingscriteria

Gezien het open karakter van onze organisatie kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden, hierom hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria;

 • Cliënten die kampen met sterke zelfdodings-neigingen
 • Cliënten die verslaafd zijn aan alcohol of drugs en hier niet aan willen werken
 • Cliënten met zware psychiatrische problematiek, die opname in een ziekenhuis of kliniek vereist.
 • Cliënten die ernstig psychotisch zijn.
 • Cliënten en of naasten die onacceptabel gedrag vertonen zoals: discriminatie; seksuele intimidatie; intimiderend, agressief gedrag.
 • Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de cliënt maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/ of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Cliënten die continue (24-uurs) toezicht nodig hebben.
 • Cliënten die onder de 18 jaar zijn
 • Cliënten waar wij op voorhand al van weten dat er zedendelicten hebben plaatsgevonden.
 • Cliënten voor wie (onvrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn.
 • Cliënten die de hulp van Kubuszorg niet accepteren.
 • Cliënten waarbij sprake is van opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).
 • Zorgweigering