Klachtenreglement 

Niet tevreden? Kubuszorg biedt professionele zorg en begeleiding. Toch kan het wel eens voorkomen dat niet alles naar wens verloopt.

samen een oplossing zoeken

Ben je niet tevreden over onze zorg of over Kubuszorg? Word je niet goed geïnformeerd of te woord gestaan? Houd je ongenoegen dan niet voor je. Het is niet alleen voor jou maar ook voor ons belangrijk dat we dan actie ondernemen.

Heb je een klacht, dan zoeken we uit wat we aan de situatie kunnen doen of we bekijken hoe we in de toekomst vergelijkbare situaties kunnen voorkomen.

Ben je cliënt van Kubuszorg, dan kun je hulp vragen aan de klachtenfunctionaris om je ongenoegen op een juiste manier kenbaar te maken. 

Je kunt je onvrede ook op papier zetten, bijvoorbeeld op ons klachtenformulier.

Download hier het klachtenformulier.

Kubuszorg stelt jaarlijks een openbaar klachtenjaarverslag/klachtenlijst op en publiceert dit op de website. In dit verslag dienen de volgende elementen opgenomen te zijn:

Hoeveel klachten zijn ingediend(1),
Welke klachten zijn ingediend (beschrijving van de klacht, incl. het thema van de klacht) 
(2),
de afhandelingstermijn (per klacht) (3),
De wijze waarop de klachten zijn afgehandeld (per klacht) (4),
De wijze van communicatie en opvolging van de klachten (per klacht) (5),
Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten zijn genomen (per klacht)6).

1. Bespreek je klacht

Kubuszorg geeft er de voorkeur aan, dat je je onvrede in eerste instantie bespreekt met je begeleider. Misschien gaat het om een misverstand en kan je probleem snel worden verholpen.

2. Kom je er niet uit?

Kom je er samen met je begeleider niet uit of kan de begeleider jouw klacht niet naar tevredenheid afhandelen, dan zal de begeleider je doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zal een melding maken van hetgeen wat/dat eerder besproken is.

3. Je blijft ontevreden

Indien ook de klachtenfunctionaris jouw klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen, kun je je rechtstreeks wenden tot de Directie van Kubuszorg.

4. Klachtenportaal

Blijf je na een gesprek met de Directie nog ontevreden dan kun je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Zij nemen je klacht vervolgens in behandeling.

Wij nemen je klacht serieus en daarom heeft het onze voorkeur om eerst samen tot een oplossing te komen.

Bespreek je jouw probleem liever niet met een direct betrokkene, dan is er nog een andere optie. Wil je jouw klacht namelijk indienen zonder dit te melden aan de betreffende begeleider, de directie of de klachtenfunctionaris, dan kun je de klachtenprocedure met een externe, onafhankelijke partij starten.

5. Geschillencommissie

Is je klacht nog niet naar tevredenheid afgehandeld, dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kun je voor een bindend advies voorleggen bij De Geschillencommissie.

klachtenportaal zorg

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een onafhankelijke klachtencommissie te hebben. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

 

Belangrijk om te weten: Het heeft onze voorkeur dat je je klacht eerst met ons bespreekt om tot een oplossing te komen, maar je hebt altijd het recht om je klacht rechtstreeks en direct in te dienen bij Klachtenportaal Zorg.

Reglement Klachtenportaal

Voor de behandeling van klachten is een klachtenreglement opgesteld, toegepast indien de zorgaanbieder/ zorgverlener zich heeft aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

Klacht indienen

Een klacht over een zorgaanbieder, aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg, kun je indienen door het invullen van het klachtenformulier.

meer informatie?

Je kunt het klachtenportaal Zorg bereiken
via mail: info@klachtenportaalzorg.nl
of per post:
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen