Klachtenjaarverslag

Klachtenjaarverslag 2019 2022 – Kubuszorg neemt klachten serieus

Kubuszorg heeft kwaliteit als speerpunt voor ons werk. Als het even kan proberen we misverstanden te voorkomen en steunend te zijn. Helaas kan het altijd een keer
gebeuren dat een cliënt of medewerker niet tevreden is met een gedraging of handeling, of
juist het nalaten daarvan.
In de Klachtenprocedure (zie website) staat beschreven wat degene dan kan doen.

Alle signalen en klachten die Kubuszorg bereiken nemen wij uiterst serieus. Wij proberen te leren van deze signalen en klachten, zodat we de organisatie kunnen verbeteren.
Om een indruk te geven van de signalen en klachten die Kubuszorg bereikt heeft, stellen wij jaarlijks een Klachtenjaarverslag op. In dit verslag staan de signalen en de klachten die bij Klachtenportaal Zorg zijn binnengekomen.

In het klachtenjaarverslag is beschreven:
• Hoeveel klachten zijn ingediend.
• Welke klachten zijn ingediend (beschrijving van de klacht, incl. het thema van de klacht).
• De afhandelingstermijn (per klacht).
• De wijze waarop de klachten zijn afgehandeld (per klacht).
• De wijze van communicatie en opvolging van de klachten (per klacht).
• Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klachten zijn genomen (per klacht).

 

2022

Hoeveel klachten zijn ingediend:

In het kalenderjaar 2022 heeft Kubuszorg drie klacht ontvangen via het klachtenportaal.

Welke klacht is ingediend (beschrijving van de klacht, incl. het thema van de klacht):
1. Continuïteit in de begeleiding en betere communicatie en aandacht voor bejegening
2. Aandacht voor de privacy van klager.
3. Middelengebruik woonlocatie, Begeleiding

 De afhandelingstermijn:

  1. Binnen de wettelijke termijn van 6 weken.
  2. Binnen de wettelijke termijn van 6 weken.
  3. Binnen de wettelijke termijn van 6 weken.

De wijze waarop de klachten is afgehandeld:

  1. De klacht is ingetrokken door de cliënt.
  2. De klacht is ingetrokken door de cliënt
  3. De klacht is voorgekomen bij de geschillencommissie.

De wijze van communicatie en opvolging van de klacht:

1, 2 & 3. De klager heeft hier een terugkoppeling op ontvangen.

Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klacht zijn genomen:

1, 2 & 3. Kubuszorg gaat de voorbeelden uit de klachten gebruiken om met het team te bespreken en hiermee de zorg- en dienstverlening te verbeteren. De verbeterpunten uit de reacties zijn en worden verder vormgegeven. Werkprocessen overeenkomstig de leerpunten zullen aanpast en verbeterd worden.

2021

In het kalenderjaar 2021 heeft Kubuszorg geen klachten ontvangen via het klachtenportaal. Hierom zijn er geen actiepunten uitgezet, zoals hierboven omschreven.

2020

Hoeveel klachten zijn ingediend:

In het kalenderjaar 2020 heeft Kubuszorg één klacht ontvangen via het klachtenportaal.

Welke klacht is ingediend (beschrijving van de klacht, incl. het thema van de klacht):
Aandacht voor goede zorg en de bereikbaarheid

De afhandelingstermijn:

Binnen de wettelijke termijn van 6 weken.

De wijze waarop de klachten is afgehandeld:

Een gesprek met beide partijen om tot een afronding van de klacht te komen.

De wijze van communicatie en opvolging van de klacht:

De klager heeft hier een terugkoppeling op ontvangen.

Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven aan herstel van vertrouwen en communicatie.

Welke verbetermaatregelen naar aanleiding van de klacht zijn genomen:

Kubuszorg gaat de voorbeelden uit de klacht gebruiken om met het team te bespreken en hiermee de zorg- en dienstverlening te verbeteren. De verbeterpunten uit de reactie zijn en worden verder vormgegeven.

 

2019

In het kalenderjaar 2019 heeft Kubuszorg geen klachten ontvangen via het klachtenportaal. Hierom zijn er geen actiepunten uitgezet, zoals hierboven omschreven.